پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

با سلام تفاوت های فحشا و فاحشه گری با صیغه چیست؟؟ زن میتواند به اسم صیغه هر روز با کسی باشد و پول را هم به عنوان مهریه میگیرد!

پرسشگر گرامي باسلام و تشکر .
باتوجه به لزوم عده نگه داشتن در صيغه زن نمي تواند هر روز با کسي باشد.
براي پاسخ به شبهه شما لازم است به فلسفه ازدواج موقت توجه نمائيد.
غريزه جنسي يکي از نيرومندترين غرائز انساني است، تا آن جا که پاره‏اي از روانکاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مي دانند و تمام غرائز ديگر را به آن باز مي گردانند. از سوي ديگر قانون کلي است که اگر به غرايز طبيعي انسان به صورت صحيحي پاسخ گفته نشود، براي اشباع آن متوجه طريق انحرافي خواهد شد، زيرا غرايز طبيعي را نمي توان از بين برد. فرضا بتوانيم آن را سرکوب کنيم،اما چنين اقدامي عاقلانه نيست، زيرا مبارزه با قانون آفرينش است.
مکاتب يا ادياني که در صدد سرکوب آن بر آمدند، ناموفق بودند .بنابر اين راه صحيح آن است که غرائز را از طريق معقولي اشباع کرد و از آن‏ها در مسير زندگي بهره برداري نمود.
از طرف ديگر در بسياري از محيط ها افرادي در سنين خاصي قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت‏هاي طولاني و يا در مأموريت‏ها و يا به علل ديگري با مشکل عدم ارضاي غريزه جنسي رو به رو مي شوند، و يا زنان جواني که شوهرشان را از دست مي دهند و زمينه ازدواج دائم براي آن ها فراهم نمي گردد و غريزه جنسي نيز برآن ها فشار وارد مي کند.
اسلام که قوانينش را خداي آگاه بر تمام مصالح و مفاسد و نيازهاي دروني و بيروني بشر فرستاده است، براي پاسخ گويي صحيح و همه جانبه به اين غريزه طبيعي، دو راه تعيين فرموده است: يکي ازدواج دايم و ديگري موقت.
چنانچه اين دو برنامه الهي با شرايط و مقررات تعيين شده از سوي شرع عملي گردد، هم به يکي از غرايز انساني پاسخ طبيعي داده مي شود، و هم حقي از کسي پايمال نمي گردد و کسي بدبخت نمي شود. ازدواج موقت شرايطي دارد که با توجه به شرايط آن از يک طرف از روابط بي حد و حصر جلو گيري مي شود و از طرف ديگر غريزه جنسي از طريق قانوني و شرعي و در چهارچوب خاصي بر آورده مي شود.
با توضيحي که داديم، شبهاتي که برازدواج موقت وارد مي شود،دفع مي گردد. زيرا:
اولا:با توجه به فلسفه اين ازدواج، اصل مسئله براي کساني است كه به هر علتي توان ازداوج ندارند يا دسترسي به همسر دائمي خود ندارند، بتوانند از طريق ازدواج موقت غريزه جنسي خودرا پاسخ گو باشند و دنبال فحشا و منكرات نروند.
ثانيا: ازدواج موقت با فحشا و زنا فرق اساسي دارد، از جمله:
1- در ازدواج موقت امکان آميزش جنسي دسته جمعي نيست، اما در زنا هر تعداد پسر مي توانند با يک دختر و بر عکس آميزش کنند. يا دختري هم زمان با چندين شير رابطه داشته باشد.
2 - در ازدواج موقت اگر فرزندي متولد شود ،حلال زاده است و ارث مي برد و... در صورتي که در زنا اگر فرزندي به دنيا بيايد، حرام زاده است.
3 - در ازدواج موقت شرعا زن و مرد تا زماني که مدت عقد پايان نيافته است، محرم و رابطه بين آن ها مشروع مي باشد، ولي در زنا اين رابطه نا مشروع و حرام مي‌باشد.
4 - در ازدواج موقت در صورتي که نزديکي صورت بگيرد ، پس از تمام شدن مدت ، زن بايد چهل و پنج روز و يا به اندازه دو حيض کامل ، عده نگه دارد ( از ازدواج با مردان ديگر پرهيز نمايد ) اما در زنا زن پس از اتمام نزديکي با يک مرد، از نزديکي با مرد ديگر خود داري نمي‌کند . بنابر اين اين گونه نيست که زن به اسم صيغه هر روز با کسي باشد.
5 - در ازدواج موقت، صيغه عقد بين زن و مرد خوانده مي شود و اين دو با هم متعهد مي شوند كه نسبت به حقوق هم وفادار باشند. ضمن آنكه نشان دهنده تسليم بودن آن ها در برابر خداوند است، اما در زنا به هيچ حد شرعي و ديني و اخلاقي پايبند نيستند.
6 - ازدواج موقت در بعضي از موارد ، زمينه ازدواج دائم مي شود ، اما معمولا يک مرد غالباً حاضر نيست با زني که زنا کرده است، پيمان وفاداري ببندد و بر عکس .