چله کلیمی چیست و آیا از نظر اسلامی و اخلاقی، اعتبار دارد یا نه؟ چه آدابی دارد و چه اعمالی باید انجام داد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.