قرار دادن هزاران هزار کار ديگر در مقابل زيارت رفتن و يا خرج کردن براي مساجد، حرم‌ها، حسينه‌ها و مراسم، از وسوسه‌هاي شيطاني و القائات دشمنان است.

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.