چرا خدا دعای ثعلبه رو استجابت کرد در حالیکه میدونست دعای ثعلبه به صلاحش نیست؟!

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.