آیا اسلام به بلوغ در مصادیقش به منطقه و شرایط زیستی آن‌ها توجه شده است؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.