پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
در این روزها که بیماری کرونا شیوع دارد، آیا رفتن به میهمانی و منزل دیگران, باعث ضمان است؟

در این روزها که بیماری کرونا شیوع دارد، آیا رفتن به میهمانی و منزل دیگران, باعث ضمان است؟حکم آن چیست؟

پاسخ: درصورتی‌که رفتن به میهمانی و منزل دیگران عامل اصلی انتقال این بیماری به شخص دیگر یا فوت او باشد، باعث ضمان برای انتقال‌دهنده این بیماری خواهد بود.