حکم قطره چکاندن در چشم و گوش

حکم قطره چکاندن در چشم و گوش

 آیا چکاندن قطره در گوش یا چشم روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.