چرا خداوند به اعمال بخصوص روزه ماه رجب این همه ثواب می دهد؟

چرا خداوند به اعمال بخصوص روزه ماه رجب این همه ثواب می دهد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.