پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
در صورت نگرانی از کرونا، آیا ثبت‌نام حج برای افرادی که دارای استطاعت مالی و توان بدنی هستند، واجب است؟

در صورت نگرانی از کرونا و نامشخص بودن زمان مهار آن، آیا ثبت‌نام حج برای افرادی که دارای استطاعت مالی و توان بدنی هستند، واجب است؟

پاسخ: ثبت‌نام کسانیکه مستطیع هستند واجب است و صرف نامشخص بودن زمان مهار بیماری کرونا وجوب ثبت‌نام برای حج واجب را ساقط نمی‌کند.