پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا می توان نماز جماعت را در مساجد به دلیل فراگیر نشدن بیماری تعطیل نمود؟
احکام، کرونا، بیماری

آیا می توان نماز جماعت را در مساجد به دلیل فراگیر نشدن بیماری تعطیل نمود؟

پاسخ: در صورت خوف عقلائی انتشار بیماری، تعطیلی نماز جماعت اشکال ندارد. (1)

پی‌نوشت:

1-نظر همه مراجع