ملی پاسخگویی به سوالات دینی منتشر کرد:

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، پرسش و پاسخ در قالب دو کتاب الکترونیک و کتاب صوتی با موضوع زندگانی و سیره حکمرانی امیرالمؤمنین علیه السلام تولید و انتشار یافت.
 
علاقمندان می توانند جهت استفاده و نشر این کتابها به سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی به نشانی https://my.pasokhgoo.ir/library

موضوعات سوالات مطرح شده:

کتاب پیرامون زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام

 1. چگونگی بیعت امام علی علیه السالم با خلفا
 2. .رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام در پذیرش خلافت
 3. انتساب لقب قتال العرب به امیرالمؤمنین علیه السلام
 4. خانوادۀ امیرالمؤمنین در کوفه
 5. دفاع از والیت در ماجرای سقیفه
 6. .میزبان امیرالمؤمنین در شب شهادت

کتاب سیره حکمرانی امیرالمؤمنین علیه السلام

 1. چرا امام علی برای دفع خطر معاویه به او امتیاز نداد؟
 2. تمجید امیرالمؤمنین از خلفا
 3. قضاوت شریح در حکومت امام علی علیه السلام
 4. معیار انتخاب مسئولین
 5. روش امیرالمؤمنین علیه السلام در تقسیم غنائم