حکم آب قبل از منی

آیا مایعی که قبل از منی خارج میشود روزه را باطل میکند؟ مثلا با دیدن صحنه تحریک آمیز بدون قصد

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
نوعاً بعد از شوخي و تحريکات جنسي و يا ديدن صحنه هاي تحريك آميز و مانند آن، مايعي كه كمي لزج و چسبنده است و به آن مذي مي‌گويند، خارج مي‏شود. معمولاً قبل از خروج مني است اين مايع پاك است و غسل واجب نمي‌شود.
تا وقتي كه انسان يقين پيدا نكرده كه آنچه خارج شده مني است، غسل واجب نمي‏شود . خروج مني در مردان سه علامت دارد:
الف) از روي شهوت و ارضاي غريزه باشد.
ب) با فشار و جستن بيرون آيد.
ج ) هنگام بيرون آمدن، بدن سست شود.
چنانچه در هنگام جستن مايع مذكور بدن سست نشود و همراه با شهوت زياد نباشد، حكم مني را ندارد.
هرگاه مرد يا زني با شرايط و علايم ذکر شده جنب شد بايد براي نماز و ساير اعمالي شرط آن‌ها طهارت است، غسل جنابت انجام دهد.