جنب شدن

آیا جنب شدن گناه است ؟

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
جنب شدن اگر بدون اختيار باشد، مثلا کسي در خواب جنب شود. و يا با اختيار باشد اما از راه حلال جنب شود ، مانند نزديکي با همسر، گناه حساب نمي شود.
لطفا هرگاه سوال شرعي مي پرسيد ،نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بر اساس نظر مرجع شما پاسخ بدهيم .

سلام اگر خانمی در خواب ارضاء شود روزه اش باطل می شود؟ آیا این حکم جنابت دارد و باید غسل کند؟

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباط تان با اين مركز؛
اگر فرد روزه دار در خواب روز محتلم شود و تا پايان روز (حتي بعد از اذان مغرب) غسل ننمايد ،روزه آن روزش صحيح است .ولي بايد براي نمازش غسل کند .
اگر تا قبل از اذان صبح فردا عمدا غسل نکند ،روزه فردايش باطل مي شود و قضا و کفاره دارد.
البته اگر با ديدن خواب خانم يقين به جنب شدن پيدا نکند غسل لازم نيست. اگر زن بر اثر تحريک هاي جنسي به قدري تحريک شود که به اوج لذت و شهوت جنسي برسد و در آن حال مايعي از او خارج شود جنب مي شود. اگر به اوج لذت نرسد و مايع خارج شود و يا به اوج لذت برسد ،ولي مايعي خارج نشود و يا شک کند که مايعي خارج شد يا نه ،جنب نمي شود و غسل لازم نيست. زن اگر يقين به خارج شدن مني پيدا کند ،جنب مي شود . اگر يقين پيدا نکند ،جنب نمي شود. بنابراين مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و در آن حال رطوبتي از او خارج مي شود ،چون به اوج شهوت نرسيده ،جنب نمي شود . رطوبت خارج شده هم پاک است . وضو و غسل را باطل نمي کند.(1)
اوج لذت و شهوت به حالتي گفته مي شود. که در آن حال معمولا انسان از خود بي خود مي شود . لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند . حالت شهوتش تمام و بدنش سست مي شود . حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد، ولي وقتي غذا خورد و سير شد ،ديگر ميل به غذا ندارد.

پي نوشت:
1. آيت الله مکارم ،توضيح المسائل ، م361و1380و مسائل کثيرالابتلا م18.