انواع واقسام سوالاهای شرعی

بسمه تعالي 1)چگونه جنب روزه را باطل مي كند؟(جواب كامل با شرايط و زمان هاي خاص) 2)آيا با تيمم بدل از غسل مي توان وارد مسجد شد؟ 3)آيا صحبت كردن با نامحرم حرام است؟ 4)آيا بازي كردن با نامحرم بدون دست زدن به او حرام است؟ 5)آيا ديدن تصاوير مبتذل از زنان و مردان عريان حرام است؟ 6)اگر مردي به هنگام استمنا به اوج لذت برسد؛ ولي مني از او خارج نشود ، حكم استمنا دارد؟ 7)آيا دست زدن يا ديدن زنان نامحرم بي حجاب در خارج از كشور حرام است؟ 8)استمنا چيست؟(به طور واضح) 9)استمنا گناه كبيره است يا نه؟ 10)با چه شرايطي يك فردي كه طلبه نيست مي تواند امام جماعت شود؟ 11)براي غسل كردن پس از استمنا بايد چه نيتي كرد؟ 12)چه راهي براي مقابله با استمنا هست؟(اگر شخصي دچار استمنا شود،وعادت كند ،چگونه آن راترك كند)اگر مي شود كتاب معرفي كنيد. 13)چه گناهاني كبيره هستند؟ 14)يك مرد چه مقدار از بدنش را مي تواند به يك نامحرم و يك زن محرم نشان دهد؟ 15)يك لباس نجس چگونه پاك مي شود؟(به طور كامل توضيح دهيد.) 16)آيا استفاده از اينترنت و ماهواره حرام است؟(توضيح كامل) 17)فكر كنم كه در رساله آمده است نگاه كردن به عكس نامحرمي كه مي شناسيم و عريان حرام است. در اين جا شناختن يعني چه؟ 18)من پسري هستم كه مي خواهم بدانم خواهر ناتني پدرم(از يك پدر و دو مادر)بر من محرم است يا نه؟ 19)به هنگام ديدن فيلم و عكس هاي مبتذل چند قطره از من مايعي خارج مي شود كه شفاف است و خيلي كم است. آيا اين ها حرام است؟ ونيازي به غسل دارد؟و اصلاّ نجس است يا نه؟ 20)آيا يك زن مي تواند از مني شوهرش بخورد؟ 21)اگر قبل از نزديكي كردن فرد با زنش(در حالي كه به يكديگر بمالند)از مرد مني بيرون بيايد،اين مني حرام است؟

پرسش 1:
چگونه جنب روزه را باطل مي كند؟(جواب كامل با شرايط و زمان هاي خاص)
پاسخ:
با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با اين مرکز
اگر روزه دار در خواب محتلم شود(جنب شود) و مني از او خارج شود ، روزه اش صحيح است و باطل نمي شود و کفاره هم ندارد. در اين فرض فرقي بين خواب بعد از نماز صبح و قبل ظهر يا بعد از ظهر نمي باشد، ولي براي نماز، واجب است غسل جنابت کند.
اما اگر روزه دار در حال روزه با خود کاري کند که مني از او بيرون آيد، روزه اش باطل مي شود و بايد کفاره بدهد.همچنين اگر با زنش نزديکي کند و به مقدار ختنه گاه يا بيش تر دخول انجام شود، گرچه مني هم بيرون نيايد، روزه اش باطل مي شود و بايد کفاره بدهد.
نيز کسي که درشب ماه رمضان جنب شد، بايد قبل از اذان صبح غسل کند .اگر عمدا غسل نکند ،روزه اش باطل مي شود و قضا و کفاره به گردنش مي آيد. (1)
پي نوشت :
1. آيت ا... خامنه اي، استفتاآت،س 784و774.

پرسش 2:
آيا با تيمم بدل از غسل مي توان وارد مسجد شد؟

پاسخ:
تيمم بدل از غسل جنابت در صورتي که به خاطر تنگي وقت نباشد، تمام آثار شرعي غسل جنابت را دارد . مي تواند با آن وارد مسجد شود و در مسجد توقف نمايد، اما اگر تيمم به خاطر تنگي وقت نماز باشد، نمي تواند با آن تيمم در مسجد توقف نمايد.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال202.
پرسش 3:
آيا صحبت كردن با نامحرم حرام است؟

پاسخ:
گفتگو و هر گونه صحبت با نامحرم، اگر به قصد لذت نباشد و ترس از گناه نباشد اشکال ندارد.(1)
پس اگر قصد لذت نداشته باشد، ولي بترسد که به وسيله حرف زدن به گناه آلوده شود، صحبت کردن جايز نيست.

پي‌نوشت‌:
1. توضيح المسائل مراجع , ج 1 ،مسئله 889 و ذيل آن.

پرسش 4:
آيا بازي كردن با نامحرم بدون دست زدن به او حرام است؟

پاسخ:
بازي کردن با نامحرم در صورتي که مفسده داشته و با قصد لذت باشد ،هم چنين نگاه کردن به بدن و موي نامحرم هرچند بدون قصد لذت باشد و نگاه به صورت نامحرم با قصد لذت حرام است.(1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله2433.( نظر رهبري دراين مسئله مطابق با نظر امام خميني مي باشد).

پرسش 5:
آيا ديدن تصاوير مبتذل از زنان و مردان عريان حرام است؟

پاسخ:
نگاه‏كردن به فيلم‏ها و تصاوير، حكم نگاه‏كردن به اجنبى را ندارد .در صورتى كه از روى ريبة و شهوت نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعا اشكال ندارد ،ولى با توجه به اينكه ديدن تصوير برهنه‏اى كه شهوت برانگيز است، غالبا از روى شهوت بوده ، مقدمه ارتكاب گناه مى‏باشد، ديدن آن ها حرام است.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتاآت ،س1187.
پرسش 6:
اگر مردي به هنگام استمنا به اوج لذت برسد؛ ولي مني از او خارج نشود ، حكم استمنا دارد؟

پاسخ:
در صورتي که مني خارج نشود، استمنا حساب نمي شود و غسل هم ندارد، لکن از جهت آن که مقدمه گناه و حرام حساب مي شود، بنابر احتياط واجب جايز نيست. (1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال 791.

پرسش 7:
آيا دست زدن يا ديدن زنان نامحرم بي حجاب در خارج از كشور حرام است؟

پاسخ:
دست زدن عمدي به بدن زنان نامحرم ،چه زنان مسلمان ،چه غير مسلمان حرام است.
نگاه کردن به زنان بي حجاب غير مسلمان به مقداري که خود را نمي پوشانند، در صورتي که با قصد لذت نباشد و ترس افتادن به گناه هم نباشد و تحريک نشود، اشکال ندارد، ولي اگر با قصد لذت باشد ،حرام است، هم چنين نگاه کردن به آن قسمت از بدن زنان غيرمسلمان که معمولا آن قسمت هاي بدن را مي پوشانند ،حرام است. (1)
پي نوشت:
1. سؤال تلفني(7746666-0251) از دفتر آيت الله خامنه اي.

پرسش 8:
استمنا چيست؟
پاسخ:
استمنا، يعني خارج كردن مني از خود . كسي كه با دست يا با وسيله مصنوعي ديگر با آلت خود كاري كند كه مني بيرون آيد، استمناست.
استمنا حرام و گناه است و از نظر روحي و جسمي نيز ضررهاي متعددي دارد.

پرسش 9:
استمنا گناه كبيره است ؟
پاسخ:
استمنا از گناهان کبيره است (1)
پي نوشت:
1. سؤال تلفني (7746666-0251) از دفتر آيت الله خامنه اي.
پرسش 10:
با چه شرايطي يك فردي كه طلبه نيست مي تواند امام جماعت شود؟
پاسخ:
در صورتي که روحاني و طلبه در دسترس باشد ، اقتدا به امامت غير روحاني صحيح نيست،(1)
اما اگر روحاني در دسترس نباشد، کسي که عادل باشد و قرائتش صحيح باشد مي تواند امام جماعت شود . ديگران نيز مي توانند به او اقتدا نمايند. (2)
پي نوشت ها:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال563
2. همان، مسأله 559، 587

پرسش 11:
براي غسل كردن پس از استمنا بايد چه نيتي كرد؟
پاسخ:
در صورتي که در اثر استمنا مني خارج شده باشد، غسل جنابت براو واجب مي شود .
با نيت و قصد غسل جنابت، بايد غسل کند. (1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال170-177

پرسش 12:
چه راهي براي مقابله با استمنا هست؟
پاسخ: در مورد خودارضايي و ترك آن توجه شما را به نكات ذيل جلب مي كنيم:
1- اضطراب نقش مؤثري در تشديد قواي جنسي و در توليد نياز جنسي کاذب دارد. ارضاي جنسي تا حدودي براي کاهش اضطراب مفيد است. اگر ارضاي جنسي از طريق حرام (مانند استمنا) صورت گيرد، با اين که به صورت موقت از اضطراب مي‌کاهد، ولي پس از مدت کوتاهي به خاطر تشديد احساس گناه سطح اضطراب را دوچندان مي‌کند. با اين وصف اضطراب هم علت و هم معلول استمنا محسوب مي‌گردد. کلافگي به هم ريختگي و عصبانيت شما ريشه در اضطراب بالا دارد.
2ـ همان طور که اضطراب در گرايش به خودارضايي مؤثر است، کاهش اضطراب از طريق ورزش سنگين منظم، تنفس عميق 25 تا 30 بار در روز، تن‌آرامي (ريلکسيشن) و داروهاي گياهي و شيميايي سهم بسزايي در کاهش ميل به خودارضايي دارد.
3ـ مانند يک محقق دست به تحقيق در زمينه افکار، احساسات و رفتارهاي انگيزاننده ميل به خودارضايي در خود بزنيد. در طي مدت يک ماه مراحل آغاز تا پايان يک وهله خودارضايي را در برگه‌اي ياد داشت نماييد . اين کار را براي وهله‌هاي ديگري که اتفاق مي‌افتد، تکرار کنيد. زمان و مکان و شرايط جسمي و روحي در قبل و بعد از خودارضايي را ثبت نماييد. در طي يک ماه ببينيد يک وهله خودارضايي با چه فکري آغاز مي‌گردد، سپس اين فکر مزاحم چه احساس در شما برمي‌انگيزد و اين احساس چگونه به رفتار خودارضايي در شما مي‌انجامد، همچنين معمولاً در چه زماني‌هايي و در چه مکان‌هايي و در چه شرايط جسمي ـ روحي ميل به خودارضايي در شما تشديد مي‌گردد.
پس از پايش و رصد رواني يک ماهه به تجزيه و تحليل و جمع‌بندي نتايج بپردازيد . از نتايج اين تحقيق مي‌توانيد راهکارهاي کارآمد ترک يا لااقل تعديل خودارضايي را استخراج نماييد، مثلاً وقتي که اعصاب تان خرد است، وقتي که دوستان متأهل خود را مي‌بينيد، وقتي که با افراد خانواده جر و بحث مي‌کنيد، وقتي که اضطراب امتحان داريد، يا وقتي که به دختر يا فيلم يا تصوير خاصي مي‌انديشيد.
عيناً همين قضيه در زمينه مکان‌هاي تحريک‌زا تکرار مي‌گردد. وقتي در اتاق خواب هستم، وقتي تنها در خانه هستم، وقتي دستشويي مي‌روم و...
از سوي ديگر نگاهي موشکافانه به پرونده گذشته خودارضايي خويش بيفکنيد، ببينيد در چه شرايطي توانسته‌ايد بر خودارضايي فايق آييد. با چه تکنيک‌هاي فاصله بين وهله‌هاي خودارضايي را افزايش داده‌ايد، چه زماني براي ترک کوتاه مدت يا دراز مدت خودارضايي موفق بوده‌ايد.
در اين مرحله نيز تحقيق نيز به تجزيه و تحليل و جمع‌بندي نتايج بپردازيد. پايش رواني دست شما را براي اتخاذ يک راهکار مناسب باز مي‌کند.
4 ـ خودارضايي نوعي اعتياد رواني محسوب مي‌گردد . در برخي جهات شباهات زيادي با انواع ديگر اعتياد (مانند مواد مخدر و الکل و...) دارد.
همه متخصصان درمان اعتياد در اين موضوع هم‌ عقيده اند که بازگشت ناخواسته به شرايط قبل امري طبيعي و يکي از مراحل درمان محسوب مي‌گردند. بسياري از معتاداني که اقدام به ترک کرده‌اند ، در طول فرايند درمان ناخواسته دچار لغزش‌هاي رفتاري مي‌گردند . لغزش‌هاي رفتاري به هيچ وجه به معناي شکست درمان نيست. يكي از علت هايي غلطيدن دوباره به اعتياد قبلي، قرار گرفتن در محيطي است كه در آن جا اعتياد زياد اتفاق افتاده بود.، مثلاً ياد‌آوري يك صحنه خاص، يا قرار گرفتن در مثلاً حمام و هنگام شستن آلت و... به همين خاطر بسيار توصيه مي شود كه در آن شرايط خاص قرار نگيرند.
در هر حال لغزش‌هاي غير اختياري طبيعي است . نبايد به بزرگ‌نمايي آن پرداخت. متأسفانه در افرادي که به خود درماني اعتياد مي‌پردازند و از نعمت هدايت درمانگر محرومند، هر گونه بازگشت را به منزله شکست قطعي در درمان تلقي مي‌کنند. اين باعث توهم عدم کنترل و بي‌ارادگي فرد مي گردد. اين تصور آسيب‌زا، فرد را از ادامه درمان مأيوس مي‌سازد ، در حالي که درصد پيشرفت درمان فرد بسيار بالاست.
اگر نيک بنگريد، با کمي واقع‌نگري مي‌توانستيد لغزش‌هاي هر از گاهي خود را با ديدي مثبت‌تر مديريت نماييد.
5- همان طور که به تنبيه ذهني ـ عملي خودارضايي خويش مي‌پردازيد، به تشويق ذهني ـ عملي موفقيت‌هايي هرچند اندک خود در ترک خودارضايي بپردازيد.
اگر حتى يک روز هم در ترک موفق بوديد، با کمال سخاوت به تشويق خود بپردازيد. خود تشويقي مي‌تواند علاوه بر ارتقاي سطح اعتماد به نفس و عزت‌نفس به کاهش اضطراب شما کمک شاياني کند. خود تشويقي مي‌تواند به صورت کلامي يا غير کلامي (مانند خريد يک بستي يا ديدن يک فيلم جذاب يا سجده شکر و ...) باشد.
6ـ با پرهيز از هر گونه خودسرزنشي و خود ملامت‌گري به يادداشت نکات مثبت خود بپردازيد. هزاران نکته مثبت داريد که نبايد با بزرگ نمايي نکات منفي‌تان به بوته فراموشي سپرده شود. ارزشمندي تان نسبت به خود كمك موثري در ترك اين گناه فراهم مي آورد.
7ـ براي 24 ساعت خود برنامه‌ريزي سبک و سهل الوصول انجام دهيد. با اشتغال ذهني به امور مثبت از هر گونه اشتغال فکري به تفکرات تحريک‌زا پرهيز نماييد. وقت فراغت براي خود قرار ندهيد و بي خود در جاهاي تحريك كننده مانند اينترنت پرسه نزنيد. با وجود آماده بودن شرايط محيطي و...ترك گناه بسيار مشكل و حتي نامقدور است.
8ـ سعي نماييد از تکنيک‌هاي انزجار درماني و شرطي‌زدايي استفاده کنيد. لذت کاذب خود ارضايي را با يک امر منزجر کننده ذهني مانند تصور صحنه تهوع‌آور يا خوردن داروي تلخ پيوند بزنيد و با آن تداعي نماييد يا آن که فرايند شرطي شده (اضطراب - خودارضايي) را به (اضطراب - ورزش يا تفريح سالم، تنفس عميق، رفتن به سر يخچال و آب خوردن و...) تبديل نماييد.
9ـ به هيچ وجه خود را دست و پا بسته فرض نکنيد. بدانيد صدها هزار توانسته‌اند که ترک کنند و شما از آنان مستثنا نيستيد.

در ادامه توجه شما را به مقاله اي در زمينه خود ارضايي جلب مي نمايم:
خودارضايي يكي از انحرافات جنسي است كه داراي عوارض روحي و جسمي فراواني دارد.
مهم ترين عوامل ترك عبارتند از؛
1- از بين بردن زمينه هاي اين عمل مانند؛ ديدن و خواندن تثاوير و مطالب تحريك زا، دوستان ناباب، استفاده نادرست از اينترنت و ...
2- آگاهي از عوارض و آسيب هاي ناگوار آن.
3- تقويت اراده.
عواملي در تقويت اراده مؤثر است مانند:
1ـ تمركز بخشيدن به فعاليت هاي گوناگون.
2ـ توجه به عبادات به ويژه نماز كه تمرين تمركز فكر است.
3ـ پايان رسانيدن كارهاي نيمه تمام.
4ـ تلقين مثبت:
همواره به خود اين گونه تلقين كنيد كه ارادة انجام اين كار را داريد و شكست مفهومي ندارد. تلقين در ترك عادات نامطلوب و غلبه بر خودارضايي مؤثر است.
پل ژاگو مي گويد: "وقتي بخواهيم با عادت زشتي ستيزه كنيم، ابتدا بايد نتايج نامطلوب آن را در نظر مجسّم سازيم، بعد منافعي را كه در نتيجة ترك آن عايد مي شود، در روح خود تصور كنيم، در نتيجة اين عمل، هر بار كه چنين نمايشي در روح خود مي دهيم، بر آن تحريك يا وسوسه چيرگي يافته و لذت ترك آن را در خود احساس مي كنيم. اگر تلقين به نفس را بلافاصه پيش از خواب اجرا كنيم، مؤثرتر از مواقع ديگر خواهد بود.
به طور كلي، متمركز ساختن فكر در كاري كه مي خواهيم براي اجراي آن فردا صبح در فلان ساعت بيدار شويم كافي است".
بنابراين بايد خود را باور كنيد و ترس و شكست را به خود راه ندهيد. بدانيد كه اگر بخواهيد مي توانيد. اين جمله شعار نيست، بلكه در عمل نيز افراد براي ايجاد و تقويت هر چه بيش تر اراده، به فوايد و آثار آن و نتيجه اي كه به دست خواهيد آورد، نيز اهميت آن و آينده روشني كه داريد، همچنين نجات از مشكل و سختي كه با آن روبرو هستيد، به شما كمك خواهد كرد. به پاداش عظيم اخروي و رضايت حضرت دوست (به جهت سختي و مشكل بودن ترك عمل) توجه نماييد. به خاطر داشته باشيد هر چه گناه و ترك عمل سنگين تر باشد و تلاش بيش تري لازم داشته باشد، در صورت تحقّق، انسان را به كمالات بالاتري مي رساند كه براي ديگران شايد حتي قابل تصوّر نباشد..
از اين رو هرگز يأس به خود راه ندهيد و براي آن برنامه ريزي كنيد. به راهکار هايي كه مطرح مي كنيم، توجه نماييد و آن را به كار ببنديد، قطعاً اثر آن را خواهيد يافت.
راهکارهاي ترک خود ارضايي:
1- سعي كنيد هميشه پيش از خواب مثانه خود را تخليه كنيد . شب‏ها به خصوص غذايي سبك ميل كنيد.
2- هرگز شكم خود را بيش از حد معمول پر نكنيد بلكه اگر تا چند لقمه ديگر جاي داريد، از غذا دست بكشيد.
3- از پوشيدن لباس‏هاي تنگ و چسبان (به خصوص لباس زير ) اجتناب ورزيد.
4-هرگز در حمام به طور کامل لخت نشويد.مثلا در حالي که هنوز زير شلوار به پا داريد ،قسمت فوقاني بدن خود را بشوييد. از ليف و صابون زدن به اندام جنسي خود که باعث تحريک آن مي شود بپرهيزيد.مطمئن باشيد صرف تماس آب وصابون با اندام جنسي بدون دست ورزي براي بهداشت آن کفايت مي کند.
5- هرگز فكر گناه را به ذهن خود راه ندهيد . از تصور و تخيل امور جنسي و شهواني سخت پرهيز كنيد.
6- از خواندن، شنيدن، نگاه كردن به امور و تصاوير شهوت زا دوري كنيد.
7- از خوردن مواد غذايي محرك مانند: خرما،پياز، فلفل، تخم‏مرغ و غذاهاي چرب اجتناب و يا به حداقل اكتفا نماييد.
8- از نگاه كردن و دست‏ورزي به اندام جنسي خود پرهيز كنيد.
9- هرگز به رو نخوابيد.
10- هيچ‏گاه تنها در يك مكان نباشيد تا فرصت و زمينه گناه از بين برود.
11- براي تخليه انرژي زايد بدن به طور منظم و زياد ورزش كنيد.
12- هيچ‏گاه بيكار نباشيد . هميشه براي مشغول ساختن خود به فعاليتي مطلوب و مثبت برنامه داشته باشيد.
13-روزه تربيتي بگيريد، يعني به كم ترين مقدار غذا و كم‏حجم‏ترين نوع غذاها اكتفا كنيد. وعده غذايي خود را كم كنيد.
14- هرگز به نامحرم نگاه نكنيد، حتي اگر به ارتباط كلامي با آن ها مجبور باشيد.
15- با جنس مخالف رفتار متكبرانه داشته باشيد، هرگز با روي باز و نرمي با آن ها برخورد نكنيد.
16- هرگاه افكار جنسي به ذهن شما حمله ور شد ، ذهن خود را مثلاً با بستن يك كش به مچ دست خود و كشيدن و رها كردن آن از آن افکار منصرف کنيد. به خود هشدار دهيد.
17- به بدي اين گناه و عواقب آن بيانديشيد ،ولي احساس گناه شما از اين کار نبايد به حدي باشد که در شما ايجاد اضطراب مخل به سلامت روان کند .
18- به محض لغزش فوراً توبه كنيد. هرگز از رحمت خدا مأيوس نباشيد و بدانيد رحمت خدا از گناه شما بزرگ تر است.
19- قرآن زياد بخوانيد و در معاني آيات آن تفكر كنيد.
20-در مجالس مذهبي، دعا و توسل و موعظه زياد شركت كنيد.
21- از كتبي كه جنبه موعظه و بيدارگري قلبي دارد بهره بگيريد . مقيد باشيد در روز چند ساعت به مطالعه اين‏گونه كتب بپردازيد . براي مثال مجموعه كتاب‏هاي شهيد دستغيب توصيه مي‏شود به خصوص كتاب گناهان كبيره، قلب قرآن، ايمان، قلب سليم و معاد و….
22- اوقات فراغت خود را با مطالعه، ورزش، زيارت، عبادت و عيادت از نزديكان و... پر كنيد.
23-به معاد و قيامت فكر كنيد.
24- ذكر لاحول ولا قوة الا باللَّه را زياد بر زبان جاري سازيد.
25- اگر دوباره وسوسه شديد، با غسل و تيمم حتما سعي کنيد عبادت‏هاي خود مانند نماز و روزه و... انجام دهيد . اين کار به نوبه خود تاثير به سزايي در ترک اين عمل دارد .
26- از محيط هاي آلوده، سخت دوري كنيد .بيش تر وقت خود را در كتابخانه بگذرانيد . بي‏علت در خيابان‏هاي آلوده پرسه نزنيد .
27- بعد از موفقيت در ترک ، حتي به طور موقت ، خود را تشويق نماييد . مثلا اگر يک روز توانستيد استمنا نکنيد ، جايزه اي به خود بدهيد ( مثلا يک بستني يا هر چه که دوست داريد ) . اگر اين مدت بيش تر شد ، اين روند را ادامه دهيد .
راهكراهاي ديني در كنار راهكارهاي عملي ضروري است و هيچ كدام نبايد به صورت جداگانه عمل شوند. اين راهکارها وقتي نتيجه مي‏بخشد كه هر چه دقيق‏تر به آن عمل شود. زمان نتيجه آن بستگي به شرايط و خصوصيات افراد دارد، ازاين‏رو فقط انرژي شما صرف عمل به دستورات شود.
موفق و مويد باشيد.

پرسش 13:
چه گناهاني كبيره هستند؟

پاسخ:
سرچشمه تقسيم گناهان به صغيره و كبيره در حقيقت آيات قرآن مجيد است. يكي از اين آيات چنين است:
«اِنْ تَجْتَنِبُوا كَباِئَر ماتُنْهَؤنَ عَنْهُ نُكَفرِّعَنْكُمْ سَيئاتِكُم؛ اگر از گناهان كبيره بپرهيزيد، از گناهان كوچك شما در مي‏گذريم»(1).
اكنون بايد ديد كه ميزان كوچك و بزرگ بودن گناه چيست؟ در نظر فقيهان هر گناه(كبيره يا صغيره) از آن جا كه مخالفت با فرمان خداوند است ،به خودي خود گناهي بزرگ است. مقياس كوچك و بزرگ بودن گناه اين نيست كه آن را نسبت به ساحت مقدّس خداوند بسنجيم؛ زيرا براساس اين سنجش همه گناهان، كبيره است. اين تقسيم نظر به سنجش يك دسته از گناهان با دسته ديگر است. در اين سنجش عموم گناهان دو دسته‏اند:
1. گناهان كبيره.
2. گناهان صغيره.
راه بسياري براي شناسائي اين دو قسم گناه هست. معروف‏ترين راه شناسايي در ميان دانشمندان اين است كه هر گناهي كه در برابر ارتكاب آن وعده عذاب در قرآن و روايات داده شده ، گناه كبيره است، مانند قتل نفس كه قرآن درباره آن چنين مي‏فرمايد:
«وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤمِناً مَتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فيها؛ هر كس مسلماني را عمداً بكشد، سزاي او دوزخ است و همواره در آن جا خواهد بود»(2).
برخي دانشمندان قيد ديگري افزوده‏اند و مي‏گويند :گناه كبيره، گناهي است كه براي ارتكاب آن وعده عذاب داده شود و يا لااقل اكيداً از آن نهي شده باشد. چه بسا گناهاني كه در قرآن در برابر ارتكاب آن وعده عذاب داده نشده، امّا به طور اكيد و يا با نهي‏هاي مكرر از ارتكاب آن پرهيز داده شده است؛ مثلاً هرگاه فرض كنيم كه درباره ربا فقط اين آيه نازل مي‏شد، به تنهايي نشانگر كبيره بودن گناه رباخواري بود:
«فأذَنُوا بِحَربٍ مَنِ‏اللَّهِ؛ پس رباخواران به خداوند اعلان جنگ بدهند»(3).در روايات، شمار گناهان كبيره متفاوت ذكر شده است. در بعضي روايات هفت گناه و در برخي نوزده گناه. همين طور علماي اسلام آن را هفت و برخي ده و برخي بيست و بعضي سي و چهار و بعضي چهل و برخي بيش تر ذكر كرده اند. از مجموعه روايات و كلمات بزرگان دين مي توان فهميد آن چه ذكر شده، به عنوان نمونه ها و مصاديقي از گناهان كبيره است.
جهت آگاهي بيش تر به كتاب "گناه شناسي" اثر استاد محسن قرائتي كه توسط آقاي محمد محمدي اشتهاردي تنظيم و نگارش يافته، يا كتاب كيفر گناه و آثار و عواقب خطرناك آن "تأليف سيد هاشم رسول محلاتي و كتاب گناهان كبيره" آيت الله دستغيب مراجعه شود.
امام خميني گناهان زير را به عنوان گناهان كبيره مطرح كرده است:
1ـ نوميدي از رحمت خدا 2ـ ايمني از مكر الهي 3ـ دروغ بستن به خدا و پيامبر 4ـ قتل 5ـ عاق پدر و مادر 6ـ خوردن مال يتيم7ـ نسبت زنا دادن 8ـ فرار از جنگ و جهاد 9ـ قطع رحم 10ـ سحر و جادو 11ـ زنا 12ـ لواط 3ـ سرقت 14ـ قسم دروغ 15ـ كتمان شهادت 16ـ شهادت به ناحق دادن 17ـ عهد شكستن 18ـ بيش از ثلث وصيت كردن 19ـ شراب نوشيدن 20ـ ربا خوردن 21ـ براي كار حرام مزد گرفتن 21ـ قمار بازي 22ـ خوردن گوشت مردار و خوك و خون و ميته 24ـ در وزن خيانت كردن 25ـ هجرت به جايي كه انجام وظيفه ديني ممكن نيست 26ـ كمك به ظالم 27ـ اعتماد به ظالم 28ـ حبس حقوق مردم 29ـ دروغ 30ـ تكبّر 31ـ اسراف 32ـ خيانت به امانت 33ـ غيبت 34ـ سخن چيني 35ـ سرگرمي به لهو و لعب 36ـ سبك شمردن حج 37ـ ترك نماز 38ـ ندادن زكات 39ـ اصرار بر گناهان كوچك.(4)

پي‌نوشت‌ها:

1. نساء (4) آيه 31.
2. همان، آيه 93.
3. بقره (2)آيه 279.
4. تحريرالوسيله، ج 1، ص 274.
پرسش 14:
يك مرد چه مقدار از بدنش را مي تواند به يك نامحرم و يك زن محرم نشان دهد؟
پاسخ:
پوشاندن سر و گردن و صورت و دست ها تاجايي که معمولا نمي پوشانند ،براي مردان لازم نيست، ولي پوشاندن جاهاي ديگري بدن در جايي که خانم ها حضور دارند و نپوشاندن بدن سبب مفسده باشد، مثلا بداند که زن ها با قصد لذت به بدن او نگاه مي کند،بنابر احتياط واجب ، لازم است (1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، پاسخ به سؤال هاي مورد ابتلاء، مسأله 52

پرسش 15:
يك لباس نجس چگونه پاك مي شود؟
پاسخ:
بعد از برطرف شدن عين نجاست از لباس اگر يک مرتبه داخل آب کر يا جاري شود و در داخل آب تکان داده شود پاک مي شود، هم چنين اگر زير شيرآب متصل به لوله کشي شهري که متصل به آب کر مي باشد، گرفته شود و آب به تمام جاهاي لباس برسد و بنابر احتياط لباس را در زير شير آب يا بعد از آن فشار و يا تکان بدهد، پاک مي شود و دو مرتبه آب کشيدن لازم نيست.(1)
اگر لباس با آب قليل آب کشي شود، در صورتي که با غير بول نجس شده باشد، اگر بعد از برطرف کردن نجاست يک مرتبه آب قليل روي لباس ريخته شود و از آن جدا شود، پاک مي شود حتي اگر در دفعه اول که آب مي ريزد ،نجاست برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روي محل نجس بيايد و لباس فشار داده شود تا غساله آن خارج شود، پاک مي شود .
اما اگر لباس به بول نجس شود ،اگر يک مرتبه آب قليل روي آن بريزد و بعد از قطع آب فشار دهد تا غساله (آب داخل لباس خارج شود) و دو باره آب قليل روي لباس بريزد و فشاردهد، پاک مي شود.
اگر لباس با بول پسر شير خواري که غذا خور نشده است ،نجس شود، يک مرتبه آب قليل روي آن بريزد که به تمام جاهاي نجس برسد، پاک مي شود و فشار دادن هم لازم نيست.(2)
پي نوشت ها:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال71و 72.
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله160و161

پرسش 16:
آيا استفاده از اينترنت و ماهواره حرام است؟
پاسخ:
استفاده حلال از ماهواره و اينترنت مانعي ندارد.
آنتن ماهواره‏اى از اين جهت كه صرفاً وسيله‏اى براى دريافت برنامه‏هاى تلويزيونى است كه هم برنامه‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏هاى حرام، حكم آلات مشترك را دارد. خريد و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است . براى استفاده‏هاى حلال جايز است. ولى چون اين وسيله براى كسى كه آن را در اختيار دارد ،زمينه دريافت برنامه‏هاى حرام را كاملًا فراهم مى‏كند و گاهى نگهدارى آن مفاسد ديگرى را نيز در بر دارد، خريد و نگهدارى آن جايز نيست ،مگر براى كسى كه به خودش مطمئن است كه استفاده حرام از آن نمى‏كند و بر تهيه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏اى هم مترتّب نمى‏شود. اما اگر قانونى در اين مورد وجود داشته باشد، بايد مراعات گردد.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال 1212

پرسش 17:
فكر كنم كه در رساله آمده است نگاه كردن به عكس نامحرمي كه مي شناسيم و عريان حرام است. در اين جا شناختن يعني چه؟
پاسخ:
منظور از شناخت، آن است که با او آشنائي داشته باشد و بداند ازکدام خانواده است . دختر يا همسر چه کسي مي باشد و خصوصيات او را بداند، اما شناختي که از طريق فيلم يا تلويزيون باشد ،شناخت حساب نمي شود.(1)
پي نوشت:
1. سؤال تلفني (7746666-0251) از دفتر آيت الله خامنه اي.

پرسش 18:
من پسري هستم كه مي خواهم بدانم خواهر ناتني پدرم(از يك پدر و دو مادر)بر من محرم است يا نه؟
پاسخ:
خواهر ناتني پدر شما براي شما عمه ناتني حساب مي شود و محرم مي باشد.(1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله2387
پرسش 19:
به هنگام ديدن فيلم و عكس هاي مبتذل چند قطره از من مايعي خارج مي شود كه شفاف است و خيلي كم است. آيا اين ها حرام است؟ نيازي به غسل دارد؟ اصلاّ نجس است يا نه؟

پاسخ:
مايعي مذکور در صورتي که نشانه هاي مني را نداشته باشد ،يعني با شهوت و با جستن خارج نشود و بعد از خارج شدن بدن سست نشود ،پاک است و غسل ندارد و وضو و غسل را هم باطل نمي کند، هر مايعي که از انسان خارج شود و اين سه نشانه را نداشته باشد و ادرار هم نباشد، پاک است و غسل ندارد. در صورت شك نيز حكم مني را ندارد.(1)
اما ديدن فيلم و عکس هاس مبتذل با قصد لذت و شهوت و يا در صورتي که سبب تحريک شود ،حرام است.(2)
پي نوشت ها:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال 177
2. همان ،سؤال 1187-1192

پرسش 20:
آيا يك زن مي تواند از مني شوهرش بخورد؟

پاسخ:
مني نجس است وخوردن مني و هر چيزي که نجس باشد، حرام است (1)
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله 87
پرسش 21:
اگر قبل از نزديكي كردن فرد با زنش(در حالي كه به يكديگر بمالند)از مرد مني بيرون بيايد،اين مني حرام است؟
پاسخ:
اگر قبل از نزديکي زن و شوهر باهم بازي کنند و بهم بمالند و از يکي يا از هر دو مني بيرون آيد اشکال ندارد و حرام نيست، ولي فردي که مني از وي بيرون آمده ،بايد غسل جنابت کند ،گرچه نزديکي هم نکرده باشد. چون با دوچيز انسان جنب مي شود و بايد غسل جنابت نمايد:
يکي نزديکي(دخول به مقدار ختنه گاه يا بيش تر گرچه مني بيرون نيايد) و بيرون آمدن مني گرچه دخول انجام نشود.(1)
پي نوشت:
1.آيت الله خامنه اي,استفتاآت ،س 170.