اخلاق

شعار مرگ بر آمریكا مربوط به مردم آن كشور نیست، این شعار علیه سران آمریكا است . این امر را مردم جهان و مردم آمریكا نیز می دانند كه ما با دولت آمريكا ...

هركس در مسير تقوا و اهل بيت (ع) حركت نمايد، و وظائف خود را انجام دهد، مي تواند مورد عنايت امام زمان (عج) قرار گيرد. و ضرورتي ندارد كه انسان حتما در ميدان جنگ...

این كه دوست دارید از سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه باشید بسیار خوب و سازنده است و این كه دوست دارید از نظر جسمی نیز در اختیار امام باشید و بتوانید به...

ابتدا باید توجه داشته باشید كه انسان كاری مهمتر از خود سازی ندارد و باید خود سازی در رأس امور انسان قرار بگیرد بقیۀ امور او همه معد و كمك كار براي نيل به ...

مجمع البحرین مي نویسد: «عشق محبتي است كه از حد تجاوز كند و انسان را از حال عادي خارج نماید. پس هر مجتبی ملازم عشق نیست اما هر عشقي با محبت همراه است...

جنگ در راه خدا و كشته شدن در میدان جنگ فضیلتی بسیار بزرگ است؛ اما با این همه ، جنگ و جهاد با دشمنان ظاهری و خارجی دین، "جهاد اصغر" است و جهاد با نفس و شیطان ...

صفحه‌ها