مشاوره

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، نرم افزار «خانواده سالم» با امکانات ویژه توسط نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در خراسان رضوی تولید و منتشر شد.

این نرم افزار شامل موضوعات مورد نیاز خانواده در بخش های خانواده و آسیب ها، مهارت های زندگی، خانواده و سبک زندگی، اخلاق در خانواده، ازدواج، فرزندان، مشاوره و خانواده و سواد رسانه می باشد.

در هر یک از بخش های اصلی به تناسب عناوین زیرمجموعه ذکر شده و برای هر یک توضیحاتی با رویکرد اجرایی در خانواده مطرح شده است.

از دیگر مزایای این نرم افزار می توان به گرافیک زیبا، کاربری آسان و تنظیمات مورد نیاز کاربر اشاره کرد.