جنگ امیرالمومنین(ع) چگونه با صلح امام حسن(ع) سازگار است؟