ناصبی یا شیعه ستیز بودن فلسطینی ها

آیا فلسطینی ها ناصبی هستند و شیعه ستیز هستند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.