طوفان الاقصی(سیاسی)

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. صاحبان اصلی بیت المقدس    
2.تاریخچه جنایات اسرائیل   
3.محکومیت حمله به غیر نظامیان    
4.چرایی عدم مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی    
5.برخورد رزمندگان مقاومت با غیر نظامیان اسرائیلی    
6.اثرات نبرد طوفان الاقصی برای ایران    
7.علت حمایت نظامی ایران از کشورهای دیگر    
8.کمک مالی به فلسطین    
9.علت حمایت آمریکا از اسرائیل   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

http://mmps.ir/oEFtm