شهید سلیمانی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. مکتب شهید سلیمانی    
2. شهید سلیمانی در منطقه    
3. شهید سلیمانی در سیاست خارجی    
4. هدف شهید سلیمانی از اقدامات نظامی   

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

http://mmps.ir/MTNLR

 

موضوع: