شب قدر و روزه ماه رمضان

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. نقد کارکردهای روزه

2. فلسفه حرمت روزه عید فطر

3. نماز و روزه و شرایط اقلیمی اعراب

4. اعتکاف در ماه رمضان  

5. توبه و شب قدر

 6. اختیار و مقدرات شب قدر 

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

http://mmps.ir/shabqadr