سوءظن به کاندیدای انتخابات

برای انتخاب بهتر مجاز به سوءظن هستیم یا خیر؟
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.