رجب ماه خدا

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1.درخواست تمام خیر از خدا   
2.توجه اسلام به رشد معنوی مردان    
3.ماه رجب ماه خدا    
4.فضیلت روزه ماه رجب بر دیگر ماهها    

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/McfwI
 

موضوع: