حکم مزه کردن غذا در حال روزه

حکم مزه کردن غذا در حال روزه

 آیا چشیدن غذا روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.