حکم جماع در روزه داری

حکم جماع در روزه داری

 حکم جماع در حال روزه چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.