حکم تزریق واکسن در روزه

حکم تزریق واکسن در روزه

آیا تزریق واکسن روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.