تصور غذا و بلعیدن آب دهان برای روزه دار

تصور غذا و بلعیدن آب دهان برای روزه دار

اگر کسی تصور غذایی بکند و آب دهان در دهانش جمع شود و آن را ببلعد روزه اش باطل می شود؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.