تاریخ پیامبر و اهل بیت علیهم السلام

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. موارد اظهار علم غیب توسط پیامبر یا امامان علیهم السلام    
2. قدرت مالی اهل بیت علیهمالسلام    
3. مراسم دعای دست جمعی در زمان ائمه    
4. اعتبار داستان کشتی گرفتن پیامبر    
5. بنای قبور در سیره پیامبر اکرم    
6. هدیه دادن در سیره ائمه اطهار   

 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/uTOib