پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
با تحقيقي كه صورت گرفته است اين جزء احاديث نيست، البته در فضاي مجازي و سايت ها به عنوان ضرب المثل فارسي قلمداد شده است.