پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
"كار در زمينه روايت" مفهوم بسيار گسترده اي دارد.

اگر مي خواهيد با معنا و مفهوم روايات آشنا شويد، بايد بعد از آموزش زبان و ادبيات عرب به مطالعه كتب روايت بپردازيد و با وقت در روايات و جمع بندي روايات يك باب با كمك گيري از عالمان و كتاب هاي اين زمينه، پيشرفت كنيد.

البته روايات هم چون در ابواب مختلف هستند، بايد زمينه مورد علاقه خود را معين كنيد مثلا معلوم كنيد مي خواهيد به روايات اعتقادي مراجعه كنيد يا روايات اخلاقي يا تفسيري يا احكام و ...

اگر منظورتان مطالعه حديث است، مي توانيد به كتابهاي انتشارات دارالحديث(زير نظر آقاي ري شهري ) از جمله ميزان الحكمه و...مراجعه بفرماييد.  

اگر منظورتان آشنايي با علم حديث و درايه است به كتاب هاي اين رشته علمي مراجعه كنيد.

و ...

چون منظور شما روشن نبود، بيشتر از اين نتوانستيم توضيح دهيم.