پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آيا ميتوان نماز عيد فطر را به جماعت نيت كرد؟ ودرنماز بايد حمد و سوره را همراه با امام جماعت بخوانيم يا خير؟

آيا ميتوان نماز عيد فطر را به جماعت نيت كرد؟ ودرنماز بايد حمد و سوره را همراه با امام جماعت بخوانيم يا خير؟

1- در زمان غیبت احتیاط واجب آن است که نماز عید به جماعت خوانده نشود؛ ولی به قصد رجاء اشکال ندارد و با قصد امید به ثواب جماعت؛ نیت جماعت نماید، اشکال ندارد.
لیکن اگر در زمان غیبت، توسط ولی فقیه یا کسی که از طرف او اجازه دارد نماز عید را به جماعت برگزار نماید، اشکال ندارد و نیت جماعت بدون قصد رجاء هم اشکال ندارد و صحیح است.
2- در صورت برگزاری نماز عید با جماعت، حمد و سوره را امام می خواند و ماموم حمد و سوره را نمی خواند؛ ولی سایر ذکر ها از جمله دعای قنوت را ماموم هم باید بخواند. (1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله 1533 و 1461.