پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چه تفاوتی بین رعایت بهنجار (نرمال) با وسواس گونه نکات بهداشتی وجود دارد؟
مراعات بهنجار، مراعات وسواس گونه، نکات بهداشتی، دقت عقلی، دقت عقلایی

چه تفاوتی بین رعایت بهنجار (نرمال)  با وسواس گونه نکات بهداشتی وجود دارد؟

یکی از نگرانی هایی که در زمان انجام مراقبت های بهداشتی برای جلوگیری از سرایت بیماری وجود دارد این است که آیا مراقبت های سخت گیرانه بهداشتی، امکان ابتلای به اختلال وسواس را افزایش می دهد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال را با سه نکته مقدماتی آغاز می کنیم:

نکته اول اینکه افراد وسواسی از طریق «دقت عقلی» به دنبال رعایت نکات بهداشتی اند اما افراد عادی با «دقت عقلایی» نکات بهداشتی را مراعات می کنند. تفاوت این دو در این است که در دقت عقلی، کمترین احتمالات ممکن نیز در نظر گرفته می شود و رسیدن به اطمینان در چنین حالتی گاه غیرممکن می شود که این وضعیت باعث افزایش افکار مزاحم در فرد شده و اضطراب بیش ازحد فرد وسواسی را در پی دارد؛ اما در دقت عقلایی به احتمالات کم،  بهاداده نمی شود بلکه به اجرای دستورالعملِ کلی ارائه شده از سوی متخصصان بسنده می شود و ذهن از بررسی احتمالات کم اهمیت در امان می ماند.

نکته دیگر آن که توجه به تفاوت رفتار وسواس با مراقبت های سخت گیرانه بهداشتی، بخشی از نگرانی را برطرف می کند. درواقع فرد مبتلابه اختلال وسواس از غیرمنطقی بودن وسواس هایش آگاهی دارد و این وسواس های فکری و عملی را خود- ناهمخوان (Ego-dystonic) یا به عبارت دیگر رفتاری ناخواسته می یابد و از وسواسی بودنش ناراحت و ناراضی است اما نمی تواند آن را از خود دور کند.

نکته سوم این است که زمینه های ارثی در شکل­گیری مسئله وسواس اهمیت دارد. پس اگر در نزدیکان درجه اول شما افراد وسواسی وجود ندارد احتمال بسیار کمی وجود دارد که دچار وسواس شوید.

با توجه به نکات فوق، تفاوت رعایت بهنجار با وسواس گونه نکات بهداشتی در این است که افراد بهنجار، با «دقت عقلایی» تنها برحسب نیازی که متخصصان بهداشتی اعلام می کنند نکات بهداشتی را رعایت می کنند و اجبار ذهنی بر انجام تمام و کمال نکات بهداشتی برای اطمینان بیشتر، احساس نمی کنند اما افراد وسواسی به خاطر «دقت عقلی» کوچک ترین احتمالات را در نظر می گیرند و در نظر گرفتن این احتمالات، افکار مزاحم زیادی ایجاد می کند که فرد را با اضطراب بالایی مواجه می کند و تا مطابق با قواعد و اصول خاصی که فرد وسواسی را به اطمینان بیشتر می رساند بهداشت رعایت نشود، آرام نمی گیرد و بیش از یک ساعت در روز ازنظر ذهنی و عملی مشغول موضوعات وسواسی است و این حالت مشکلات فردی و اجتماعی عدیده ای ایجاد می کند.

ممکن است افرادی باوجود زمینه ارثی یا شرایط محیطی در معرض وسواس باشند اما تابه حال درگیر وسواس نشده یا باوجود سابقه وسواس، درمان شده باشند، چنین افرادی در چنین شرایطی بیشتر در معرض افکار مزاحم و اضطراب ناشی از آن خواهند بود. لذا این افراد برای مقابله باحالت های وسواسی لازم است گام های ذیل را بردارند: از «دقت عقلی» دوری کرده و به «دقت عقلایی» و نادیده گرفتن احتمالات کم اهمیت، بسنده کنند، از رفتارهای وسواسی که به صورت موقت و کاذب باعث کاهش اضطرابش می شود خودداری کرده و به جای آن اضطراب خود را از طریق خودآرام سازی با تنفس عمیق دیافراگمی و ریلکسیشن و تکنیک های توجه برگردانی کاهش دهند و درنهایت اگر نتوانستند با اضطراب و حالت های وسواسی کنار آیند حتماً به روانشناس دارای تخصص در درمان وسواس مراجعه کنند.