مشاوره

به طور كلي بايد گفت يكي از عوامل ظاهري همانا سنت حسنه «معرفي» مي باشد يعني همه زنان و مردان فاميل و آشنا، دختران دم بخت را به پسران خواهان ازدواج معرفي ...

سوال شما هر چند در ظاهر يك سوال پخته به نظر مي رسد. ولي در لايه هاي عميقترش براي ما روان شناسان داراي معاني و نكات خاصي است. باز تأكيد مي كنم اگر از گفته ما ...

با توجه به سن و مقطع تحصيلي تان، اين امكان وجود دارد كه بسياري از رفتارهاي كنوني شما تحت تأثير مسائلي همچون دوران بلوغ و هويت يا بي باشد.

سنین جوانی و پایان نوجوانی علاوه بر اينكه با تغييرات بيولوژيكي، شناختي و رشد جنسي روبه‌رو است، همچنین سن ایجاد سازگاری با انتظارات والدين، مدرسه و گروه ...

متاسفانه موارد زيادي وجود دارند كه افراد در زندان، جرائم ديگر را هم ياد مي گيرند و مشكلاتشان بيشتر مي شود. خيلي از مشكلات رفتاري اي كه برادر شما دارد به خاطر...

قبل از هر چیز لازم است به ریشه یابی علل روانی، خانوادگی و اجتماعی مصرف مواد الكلی توسط فرد مصرف كننده پرداخته شود ...

پرسشگر گرامي مصرف مواد مخدر يكي از مشكلات پيچيده جوامع كنوني است و يكي از ويژگي‌هاي مشترك مصرف كنندگان اين مواد شيطاني داشتن مشكلات روحي و رواني و ...

معمولاً شناخت عواقب و آسيب هاي ناشي از تماشاي تصاوير و فيلم هاي مبتذل و مستهجن، مهم ترين عامل بازدارنده است. زيرا كسي كه آسيب شناسي دقيقي از آن داشته باشد.

اگر چه در حال حاضر استعمارگران و دشمنان ایران اسلامی جهت دستيابي به اهداف پليد خود با بهره گيري از انواع مكانيزم هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي و با ترفندهاي ...

از نظر روان شناختي نمادها و آرم ها مي توانند باعث تداعي يك فكر يا تصوير با فكر يا تصوير ديگر گردند. از نظر رفتار گرايان مجاورت زماني يا مكاني دو چيز با يكديگر..

صفحه‌ها