با سلام خانم من حامله است 7 ماهشه میگه دیگه تا 6 ماهه دیگه نباید با من نزدیکی کنی تکلیف من چیه ؟ خود ارضایی یا .... شما چه راهی دارید؟

پرسشگر محترم با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز.
از نظر شرعی نزدیکی با زن حامله اشکال ندارد، ولی باید به گونه ای نزدیکی کنید که آسیبی به بچه وارد نشود. می توانی بدون نزدیکی, با خانمت بازی کنی تا تخلیه و ارضا شوی .نیز خانمت می تواند با دستش یا سایر اعضای بدنش با آلت تو بازی کند تا ارضا شوی؛ یعنی خانمت برای تو استمنا کند که اشکال ندارد.
اگر خودت با دستت استمنا کنی ،حرام و گناه و مضر است.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله بهجت ،استفتائات، ج1 ،س 845.