خانمی که درشب ماه رمضان غسل اتمام حیض کند ولی در روز بعد لکه داشته باشد حکم روزه همان روز چیست ؟ باتوجه به اینکه تعداد روزهای حیض این فرد معمولا 9 روز طول میکشد و این فرد شب روز هفتم غسل کرده است.

پاسخ:
اگر در روز لک ديده ،روزه آن روز باطل است.
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، س217.