ایا در ماه رمضان جنوب شدن در خواب روزه را باطل می کند؟

پاسخ:
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛

خوابيدن قبل از اذان ظهر، يا در هنگام ظهر اشكالي ندارد.
اگر روزه دار در خواب ، بعد از اذان صبح محتلم (جنب) شود، روزه اش صحيح است و باطل نمي شود .(1)
محتلم شدن در خواب در هنگام ظهر نيز روزه را باطل نمي كند، اما اگر نماز نخوانده باشيد، بايد براي نماز غسل كنيد.
پي نوشت:
1. توضيح المسائل مراجع ، ج 1 ،مسئله 1589.