من زنی دارای عادت وقتیه 17 هرماه و عادت عددیه 10 روز (17 تا 27) می باشم
در تاریخ 27 اردیبهشت زایمان کردم و الان (27 تیر ) وارد دهه هفتم (ماه سوم ) شده ام و همچنان خون می بینملطفا بفرمایید خونهایی که در این مدت دیده ام تحت کدامیک از عناوین سه گانه خونهای بانوان است
لازم به ذکر است خونی که در مدت دو ماه دیدم لکه بوده ولی خونی که با ورود به دهه هفتم ( ماه سوم ) می بینم به حیض شبیه تر است ( از روز 29 تیر به این طرف به حیض شبیه تر است )

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز .
زنى كه در حيض عادت دارد, اگر بعد از زايمان , تا يك ماه يا بيش تر از يك ماه پى در پـى خون ببيند, به اندازه روزهاى عادت او نفاس است وده روز ازخونى كه بعد از نفاس مى بيند - اگر چه در روزهاى عادت ماهانه اش باشد -استحاضه است .
مثلا زنى كه عادت حيض او از بيستم مـاه تـا بـيـست وهفتم است , اگرروز دهم ماه زاييد وتا يك ماه يا بيش تر پى در پى خون ديد, تا روز هـفـدهـم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز, حتى خونى كه در روزهاى عادت خود - كه از بيستم تا بـيـسـت و هـفـتم است - مى بيند, استحاضه مى باشد. بعد از گذشتن ده روز, اگر خونى را كه مـى بـيـنـد، در روزهـاى عـادتش باشد, حيض است , چه نشانه حيض داشته يا نداشته باشد .همچنين است اگر در روزهاى عادتش نباشد ،ولى نشانه حيض داشته باشد . اگر بعد از گذشتن ده روز از نـفاس , در روزهايى كه عادت حيض او نباشد,خونى ببيند كه نشانه حيض نداشته باشد, بـايـد احـتياطا تا وقتى كه ممكن است آن خون حيض باشد, آنچه را بر حايض حرام است، ترك كند وكارهاى مستحاضه را به جا آورد.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله صافي ،توضيح المسائل ،م 525.