سلام من معلم هستم واز برگه های امتحانی بچه ها قسمت سفید شان را که مطلبی در ان ننوشته بودن جدا می کردم و برگه اصلی سوال و جواب را به بچه ها می دادم برای اینکه اصراف نشه از برگه های سفید مازاد بچه ها که از برگه امتحانیشان جدا کرده بودم به عنوان چرک نویس برای خودم استفاده میکنم ایا اشکال شرعی ندارد اگر اشکال دارد الان که بچه ها را نمی توانم پیدا کنم باید چکار کنم

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
اگر بچه ها و پدران شان راضي بوده اند اشکالي ندارد يا اگر از آن مقدار برگه اعراض کرده اند، اشکال ندارد، ولي اگر اين طور نبوده ،درصورتي که برگه را بچه ها خودشان خريده بودند و کاغذ پاره شده ارزش مالي داشته ، بايد از آنان حلاليت بطلبيد . اگر دسترسي نداريد، بابت آن ها به مقدار ارزش کاغذ ها به نيت صاحبان آن ها به فقيري که سيد نباشد، به عنوان رد مظالم صدقه بدهيد .(1)

پى‏نوشت‏:
1 ، سوال از دفتر آيت الله خامنه اي ؛ به شماره 02517742227