برگزاری سومین جلسه از دوره مهارت افزایی زناشویی با موضوع«بازسازی و بهبود روابط آسیب دیده» باحضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهدی هادی(زید عزه)

-آفتهای زندگی
2-راه های پیشگیری و درمان

آسیبهای (آفتهای) زندگی
1- فردی
نبود سلامت
جسمی(مثلا مرد یا زن، بدنشان خوب کار نمی کند یا مشکلات جسمی مخل دارند.) عقل سالم در بدن سالم است.
روانی(مانند وسواس و افسردگی، سوء ظن و ...)
کمبود دانش
مثلا مرد قضاوت زنانه می کند در مورد یک زن و زن قضاوت زنانه می کند در مورد یک مرد. این از کمبود دانش نسبت به خصوصیات زن و مرد است.
نکته: ابهام اضطراب آور است. مثلا مرد می شود شخص مبهم زندگی زنش. بعد فرد برای فرار از ابهام شروع می کنند به تولید اطلاعات کردن در ذهن، برای کاهش اضطراب
نکته: حدود یکسالگی لجبازی دیده می شود و تا حدود دو سالگی طول می کشد. این اسمش لجبازی نیست و می خواهد خودش تجربه کند. مثلا غذا خوردن را تجربه کند و خودش می خواهد غذا بخورد. دور دوم لجبازی از حدود سه سالگی لجبازی دیده می شود و تا حدود مدرسه کاهش پیدا می کند.
دور سوم از حدود نوجوانی یعنی 12سالگی شروع می شود.
کمبود مهارت
مثلا فرد نمی تواند اضطراب خودش را کنترل کند. مهارت کنترل خشم.
نکته: مهارت های مقابله ای: تشخیص و انتخاب رفتار مناسب. شامل مهارت حل مسأله و مهارت های هیجانی
مهارت های هیجانی شامل مدیریت استرس، مدیریت خشم، مدیریت خلق منفی: فعالیت بدنی و نرمش خلق را بالا می برد. قلق بدنی هم خیلی مهم است. بعضی از آدم ها هستند که یک چیز شیرین بخورند سرحال می شوند. یا دوش گرفتن یا چرت زدن. نکته بعد برای کنترل خلق منفی داشتن برنامه ریزی است.
در کنار مهارت حل مسأله، مهارت تفکر خلاق و تفکر نقاد خیلی مهم است. یکی از منشأ های مشکلات در فضای مجازی، نبود تفکر نقاد است و افراد همه چیز را به راحتی می پذیرند. بعضی از تحقیقات نشان می دهد که خلاقیت و بعضی تغییرات در هورمون های بدن تأثیر می گذارد. انسانهای خلاق در زندگی موفق تر هستند.
سازگاری با سازشگاری فرق دارد. سازشکاری یعنی بدبخت بودن و تو سری خوردن.
سازگاری یعنی فرآیند فعال برای انتخاب بهترین گزینه. این بهترین گزینه می تواند از سکوت باشد تا جنگ. مانند گیاهان که از لابلای خاک سر بر می آورند. این که به یک خانم می گوییم بروید و بسازید به معنای توسری خوردن نیست بلکه به معنای انتخاب بهترین گزینه است و فعلا به آتش اختلاف دامن نزن.
ما اگر از بیداریهایمان خوب استفاده نکنیم انگیزه ای برای بیدار شدن نداریم. ولی اگر زمان بیداری را خوب استفاده کنیم برای بیدار شدن مشتاق هستیم.
نکته: تصمیم به تنهایی عامل تغییر نیست، نیازمند تمرین است. نکته: به جای جنگ با نکات منفی متمرکز بر نکات مثبت شوید. نکته: زندگی مانند صفحه شطرنج می باشد، شما در خانه ها سفید حرکت کن و خانه های سیاه هم هست خوب چه کارش کنم باشد.
2-ارتباطی
درون خانوادگی
- نبود سلسله مراتب قدرت: روشن بودن سلسله مراتب قدرت خیلی مهم است.
من آقایان زیادی را دیده ام که دنبال دو و سه و چهار رفته اند. ولی آقایی را ندیده ام که در خانه اقتدار و تأیید داشته باشد و برود دنبال کس دیگری.
- تخریب ضعیف تر ها. بعضی ها مرض روانی دارند و ضعیف کشی بخشی از شخصیت آنها شده است. عادت به تخریب آدم های ضعیف. کسی که دنبال تخریب و داغون کردن دیگران هستند یک احساس ضعف و حقارت عمیق درونی دارند. با این تخریب می خواهند اجازه ندهند که آن ضعف درونی شان روشن شود.
کتاب روانشناسی تکبر
- نبود همنشینی: یکی از پیامهای حدیث کساء نشان دهنده دور هم نشینی خانواده است. یعنی اینکه افراد خانواده باید دور هم بنشینن.
تکنیک: هفته ای یک بار وقت خود را خالی کنید و بدون هیچ مزاحمتی دور هم بنشینید. و مثلا وقت تعیین کنید برای هر نفر که صحبت کند. فقط حرف بزند.

برون خانوادگی
-فامیل نزدیک:
-بی احترامی- اب یولدک، اب یعلمک، اب یزوجک- زن و شوهر باید قبول کنند و بپذیرند که پدر و مادر همسرشان، پدر و مادر خودشان هستند. اگر خوبند، اگر بدند. اگر خوش اخلاقند اگر بداخلاقند، پدر و مادر شما هستند.
نکته: اینکه جلوی بچه از بدی پدر بزرگ یا مادربزرگش بگویید این باعث تخریب شخصیت بچه می شود.طرف مقابل را جلوی بچه خراب نکنید. بگویید من و بابای تو با هم نساختیم. تو باید هم به پدرت احترام بگذاری و هم به مادرت.
-نداشتن مرز: باید مرزها را رعایت کنیم. با مهارت قاطعیت می توان مرزها را مشخص کرد. مثلا مادر می گوید برو به زنت این حرف را بگو، همون جا بگو از دلسوزی شما ممنونم، باشه فکر می کنم که چطوری به خانمم این مطلب را بگم که ناراحت نشه، این می شود مشخص کردن مرز.
-سایرین