قهر بخاطر اعتقادات.قبولی عمل.قطع رابطه.حبط عمل

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.