آیة الله مجتهدی تهرانی
راه درمان ریا.ریا برای احترام مردم.محبوبیت نتیجه اخلاص.بااخلاص مرید بیشتر داره

ریا میکنی که در دل مردم جاپیدا کنی،اخلاص داشته باش خدا خودش تورو در دل مردم جا میکنه....

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.