آیة الله مجتهدی تهرانی
درمان عجب.مغرور نشو.خودت رو بزرگ نبین

یکی به مالش عجب داره یکی به علمش یکی به زیبایی......

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.