حجة الاسلام والمسلمین مسعود عالی
کنترل تخیلات.مشغول کردن نفس.مشغولیت فکر.فکر گناه

فکرگناه می تواند آن غول بزرگ را بیدار کند وانسان را به گناه بکشاند......

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.