حجة الاسلام والمسلمین مسعود عالی
کنترل تخیلات.مشغول کردن نفس.مشغولیت فکر.فکر گناه

فکرگناه می تواند آن غول بزرگ را بیدار کند وانسان را به گناه بکشاند......

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.