پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و مذهبی
دعوت پیامبران الهی در دو چیز خلاصه می‏شود:
1- عقایدی که حکم اساس و ریشه دین است.
2- دستورهای عملی که متناسب با عقاید و برخاسته از آن‏ها می‏باشد. (1)
دانشمندان اسلامی بخش فکری و اعتقادی دین اسلام را اصول دین، و بخش احکام عملی را فروع دین نامیده‏اند. اصول دین از نگاه اسلام عبارتند از: توحید، نبوت و معاد. در مذهب شیعه دو مساله دیگر هم به عنوان اصول مذهب ذکر شده است: عدل و امامت. فروع دین هم عبارتند از: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی و تبری.

پی نوشت:
1. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، نشر بین الملل، تهران، 1377ش، ص11.