حد ترخص هر شهر یا روستا چند کیلومتر است

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
منظور از حد ترخص مكانى است كه در آن جا اذان شهر شنيده نمى‌شود. ديوارهاى شهر هم ديده نمى‌شود، یعنی مسافر از شهر و یا روستا به مقداری فاصله پیدا کند که صدای اذان معمولی شهر یا روستا، شنیده نشود. خانه های شهر یا روستا، قابل تشخیص نباشد. به این مقدار فاصله حد ترخص گفته می شود. با کیلومتر مشخص نمی شود ،چون مقدار حد ترخص از نظر کیلومتر،در اثر هموار یا پست و بلند بودن زمین فرق می کند. ملاک در تشخیص آن، شنیده نشدن صدای اذان شهر یا روستا و دیده نشدن دیوار شهر و یا خانه های شهر و روستا می باشد، یعنی خانه ها قابل تشخیص نباشد، هرچند شبح آن دیده شود.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، أجوبة الاستفتاءات، سؤال 641؛ سؤال تلفنی(7112467-0251) از دفتر آیت الله خامنه ای.