انسان ها راجع به چیزی همت می کنند که به آن علاقه دارند و دوست دارند به آن برسند و آن را به دست بیاورند. وقتی به کاری علاقه پیدا می کنند که در آن منفعتی برای خود ببینند. وقتی می توانند به آن کار دست بیابند که برنامه ریزی دقیقی برای رسیدن به آن بکنند. تصور کنید به شما وعده چندین میلیون پول را در قبال کاری بدهند. چون منفعت خود را در آن می بینید، برنامه ریزی دقیقی می کنید تا با انجام دادن آن، به نفع برسید،
پس باید اولا راجع به منافع درس خواندن بیش تر تفکر کنید، که دانش علاوه بر این که مستقلا و بدون در نظر گرفتن امر دیگری، خوب و مفید است و در طول زندگی در اکثر مواقع به درد همه می خورد، شرط لازم بسیاری از موفقیت های آینده انسان در جامعه امروزی است؛ یعنی بدون درس خواندن و با سواد بودن، انسان از بسیاری از شغل ها و موقعیت ها و امکانات رفاهی، می تواند محروم بماند.
در مرحله بعد باید سعی کنید از درس خواندن لذت ببرید تا انگیزه درس خواندن در شما تقویت شود . برای اینکه به این مهم دست پیدا کنید، باید چند کار را رعایت کنید:
1. باید سعی کنید درس را پله به پله بخوانید و جلو بروید . در این صورت شما چون تدریج را رعایت می کنید و مراتب اولی را به خوبی یاد می گیرید، مراحل بعد را هم یاد می گیرید و هنگامی که درس را متوجه می شوید و درک می کنید، در شما شوق ادامه دادن حاصل می شود ولی اگر "پله پله خواندن" و تدریج را رعایت نکنید، در مراحلی درس را متوجه نمی شوید و دیگر درس خواندن نه تنها لذت نداشته، بلکه سنگین و غیر قابل تحمل جلوه می کند و دلزدگی و فرار ایجاد می کند.
2-اینکه سراغ رشته و علومی بروید که دوست دارید راجع به آن ها به معلومات‌تان افزوده شود، مثلا اگر از پی بردن به اسرار وجودی انسان و طبیعت لذت می برید، سراغ علوم تجربی بروید. اگر راجع به علوم عقلی تمایلات بیش تری دارید، سراغ رشته ریاضی بروید. اگر به علوم دینی علاقه دارید، سراغ این علوم بروید و. . . .
3-دوری بیش از پیش از گناه و غفلت و لهو و لعب و لذت بردن از این امور، چون انسان هر چه بیشتر با گناه و غفلت و یا بیهوده اوقات را سپری کردن مانوس باشد و لذت ببرد، نمی تواند از امور دینی و علمی لذت ببرد.
4- همنشینی با علما و استادان و رفت و آمد با دوستان و آشنایان دانشمند در علاقه مند شدن به دانش بسیار موثر و مفید است. برعکس دوستی و رفت و آمد با انسان های دور از علم و بیهوده گذران انسان را از علم و دانش دور و دلسرد می کند.
مرحله بعد و بسیار مهم برنامه ریزی است. یکی از مهم ترین عوامل موفقیت انسان داشتن برنامه ریزی دقیق درسی و غیر درسی است. اگر زندگی نامه افراد موفق را مطالعه کنید، به خوبی این مطلب برای تان هویدا می شود که آن ها برای تمام اوقات شبانه روزی خود برنامه ریزی می کنند حتی برای خواب و بیرون رفتن و سیاحت و. . . . اما برنامه ریزی باید واقع بینانه و دقیق و قابل عمل باشد.
منظور از برنامه ریزی، اختصاص ساعت یا ساعاتی از عمر به کاری خاص است، به طوری که کارها در وقت خود و طبق زمان بندی قبلی به انجام رسد و چیزی از آن باقی نماند.
یکی از عوامل مهم موفقیت علمی یا هر کار دیگری، سخت گیری نکردن است. باید اولا به اندازه ای برای خود وظیفه درسی بگذارید که کمی کمتر از توانایی شما باشد (نه بیش تر از توان یا دقیقا به اندازه آن)؛ ثانیا حفظ کردن مطالب نباید به صورت کلمه ای باشد، بلکه معنایی و محتوایی باشد( و گرنه کار شما خیلی سخت و حرکت خیلی کند می گردد).