ایه ای که پسر برای دختر می خواند ودختر قبول می کند وآن دوبه هم محرم می شوند چیست؟ایا چنین چیزی وجود دارد؟

در مورد سوالم توضیح کامل می خواهم.

پاسخ: 

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
دختر و پسر نامحرم با خواندن خطبه عقد و یا صیغه عقد، نه آیه ای از قرآن با هم محرم می شوند . عقد بر دو گونه می باشد .
1 . عقد دائم .
2 . عقد غیر دائم و یا موقت .
دستور خواندن عقد دائم‌ : اگر صيغۀ عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد :
زَوّجْتُكَ نَفْسى عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ. (يعنى خود را زن تو نمودم به مهرى كه معيّن شده است) ، پس از آن بدون فاصله مرد بگويد: قَبِلْتُ التَّزْويجَ. (يعنى اين ازدواج را قبول كردم)، عقد صحيح است .
دستور خواندن عقد غير دائم : اگر خود زن و مرد بخواهند صيغۀ عقد غير دائم را بخوانند ، بعد از آن كه مدت و مهر را معيّن كردند ، چنانچه زن بگويد : زوَّجتكَ نَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ، بعد بدون فاصله مرد بگويد : قَبِلتُ ، صحيح است .
خواندن عقد ، چه دائم ، چه موقت شرایط دارد ، از جمله :
1 . عقد ازدواج به عربى صحیح خوانده شود . اگر خود مرد و زن می توانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند، بنابر احتیاط واجب باید به عربی صحیح بخوانند . اگر نمی توانند ،چنانچه عقد را به فارسی یا با هر زبان دیگری بخوانند ، باید لفظى بگویند که معناى زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند . ( 1 )
2 . کسی که صیغه را می خواند ، قصد انشا داشته باشد؛ یعنى اگر خود مرد و زن صیغه را مى‏خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُکَ نَفْسِى» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد . ( 2 )
3 . کسى که صیغه عقد را می‌خواند ، باید بالغ و عاقل باشد . ( 3 )
4 . در عقد موقت باید مهریه و مدت تعیین شود . بدون تعیین مهریه و مدت عقد، عقد موقت صحیح نیست .
5 . اگر در عقد یک حرف اشتباه خوانده شود که معنا را عوض کند، عقد باطل می شود . ( 4 )
در صورتی که دختر باکره باشد ، به احتیاط واجب اذن پدر دختر شرط می باشد . بدون اذن پدر دختر ، عقد به احتیاط واجب باطل است . ( 5 )
برای آشنائی بیش تر به رساله عملیه مرجع تقلیدتان مراجعه کنید .
پی نوشت ها :
1 . امام خمینی، توضیح المسائل ، م 2370 . ( مطابق با فتوای رهبری ).
2 . همان .
3 . همان.
4 . همان ، م 2371 .
5 . آیت الله خامنه ای، پاسخ سؤال های مورد ابتلا، سؤال 50 و سؤال از دفتر آیت الله خامنه ای .