پرسشگر گرامی با سلام و تشکر و تسلیت ایام عزای امام حسین (ع)
اگر منظورتان انتحال است ، انتحال به معنای افکار نادرست است .
اگر منظورتان انتحار است، به معنای خود کشی است. در ارتباط بعدی منظورتان را مشخص کنید.