زمانی که زن پریود است مرد می تواند از پشت نزدیکی کند

پرسشگر گرامی با سلام سپاس از ارتباط تان با این مرکز.
نزدیکی با همسر از راه دبر مكروه است . اگر زن راضي نباشد و موجب اذيت زن شود، حرام است . فرق نمی کند در ایام عادت باشد یا در غیر ایام عادت.(1) اما بعضی از مراجع حرام می دانند.از نظر پزشکی هم باعث بیماری می شود.
پی نوشت:
1. سوال از دفتر آيت الله خامنه‌اي؛
آیت الله خامنه ای ، پاسخ سوال های مورد ابتلا ،س 65.