حكم شرعي خالكوبي كردن يا ته تو چيه؟و آيا درست كه جنازه اي كه روش خالكوبي يا ته تو وجود داره قبل از دفن بايد ماده سياه رنگ از زير پوستش خارج بشه؟

پرسش 1:
حكم شرعي خالكوبي كردن چيه؟

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام سپاس از ارتباط تان با اين مرکز.
1- خالکوبي براي مرد ها در صورتي که ضرر نداشته و عکس و تصويري هم که ترويج فساد است، در بدن خالکوبي نشود ،اشکال ندارد، اما اگر خالکوبي ضرر داشته باشد، جايز نيست (1)
پي نوشت:
1. سؤال تلفني(7740611-0251) از دفتر آيت الله وحيد خراساني.

پرسش 2:
حكم شرعي تاتو چيه؟

پاسخ:

تاتو کردن اگر مثل خالکوبي به صورت زير پوستي باشد و روي پوست مانعي براي وضو و غسل ايجاد نکند اشکال ندارد، ليکن از نامحرم بايد پوشانده شود (1)
پي نوشت:
1 . سؤال تلفني از دفتر آيت الله وحيد خراساني.
پرسش 3:
آيا درسته كه جنازه اي كه روش خالكوبي يا تاتو وجود داره قبل از دفن بايد ماده سياه رنگ از زير پوستش خارج بشه؟

پاسخ:
کسي که خالکوبي کرده ، پس از مردن مانند بقيه مردم غسل ميت داده مي شود . قسمتي که خالکوبي شده، براي غسل جدا نمي شود، و مانع رسيدن آب به پوست نيست.
پي نوشت:
1.سؤال تلفني از دفتر آيت الله وحيد(7740611-0251).